Direcció
GEMMA CRAYWINCKEL I MARTÍ

Directora Gerent

Doctorada per la UAB. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UB. Metge especialista en Cirurgia General i Digestiva. Diplomada en Gestió Hospitalària per ESADE. Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries per la UAB (Màster que dirigeix actualment). Professora associada a la UAB.

Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com a metge assistencial i posteriorment en diferents posicions directives. També va ser Directora de l’Àrea Materno-Infantil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Retribucions totals 2019: 112.676,89 euros.
Bens patrimonials 
Fitxa de la trajectòria professional

 

JOSEP RIS 
Director Assistencial

 

 

XAVIER BORRÀS
Director Mèdic

 

MARGARITA ESTEVE I ORTEGA
Directora Infermera

Diplomada en Infermeria per l’EUI de Sant Pau. Llicenciada en Infermeria per l’EUI de Bellvitge. Màster en Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria per l’EUI de Bellvitge. Màster en Administració i Gestió en Infermeria per l’EUI Santa Madrona.

Ha estat Directora Infermera de l’Hospital de la Creu Roja d’Hospitalet i Consorci Sanitari del Maresme.

 

MARIA VICTÒRIA ROVIRA I LAPIEDRA
Directora d’Economia i Finances

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i Màster en Direcció d’Empreses (MBA) per la Universitat de Girona i en Economia de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment seguint el Programa d’Alta Direcció d’Institucions Sanitàries per IESE.

Fins la seva incorporació a Sant pau ha estat Directora econòmicofinancera de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

 

LLUÍS GAMELL I ÀLVAREZ
Director de Recursos Humans

Llicenciat en Dret per la UAB. Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries per la UAB. Programa d’Alta Direcció d’Institucions Sanitàries (IESE).

Ha estat Director de Recursos Humans de l’Institut Català d’Oncologia, Director de Recursos Humans de la Gerència Territorial de l’ICS a Girona i adjunt a la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

 

XAVIER MARTIN I LLONCH
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la UAB. Màster en Direcció de Serveis Integrals de Salut per ESADE.

Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional al grup Mútua Terrassa.

 

RUBÈN MORAGUES I PASTOR
Director de Serveis Generals

Enginyer Tècnic Industrial per la UPC i Màster en Climatització i Refrigeració (UPC). Postgrau en Instal·lacions de l’Edificació.

Ha estat Director de Projectes en diferents enginyeries. Va començar a col·laborar amb Sant Pau com a gestor de les obres del Nou Hospital. Al 2008 va ser nomenat Sotsdirector de Gestió de Projectes i al 2010 va assumir també la Sotsdirecció d’Enginyeria i Manteniment.

 

FELIP CARBAJO PERNAU
Secretari – Lletrat

Llicenciat en Dret per la UB. Advocat col·legiat especialista en dret laboral administratiu.

Ha estat Director de Recursos Humans del Departament de Benestar Social, Subdirector General de la Funció Pública, Director General del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i Director de Recursos Humans dels Hospitals de Bellvitge i de Sant Pau.