Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Laboratori Core
Laboratori Core

El laboratori Core integra en una mateixa unitat funcional i en determinades plataformes analítiques aquelles magnituds sol·licitades molt freqüentment i mesurades per mètodes fàcilment automatitzables.

Tots els serveis de laboratori excepte el servei de Genètica estan representats en major o menor mesura en el laboratori Core.

El laboratori Core desenvolupa la seva activitat les 24 hores del dia durant tot l’any, assumint el processament de les mostres urgents de l’Hospital i d’algun centre extern, a més de les de pacients hospitalitzats i ambulatoris del mateix hospital.

L’any 2019, es van processar mostres corresponents a més de 284.000 sol·licituds analítiques. El nombre de proves efectuades va ser de  3.839.738. Com a terme mig es dóna sortida a 775 peticions al dia.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Telèfon

Laboratori Core
935537267

Servei de Genètica, Servei d'Immunologia i Unitat de Trombosi i Hemostàsia
93 553 72 65

Servei de BioquímicaUnitat d'Hematologia Biològica
93 553 72 67

Servei de Microbiologia
93 553 73 80

Àrea de Genòmica Clínica
935537265

Fax
93 553 72 87
Correu electrònic