Cartera de serveis
 • Assistència especialitzada integral al malalt crític.
 • Monitorització completa, invasiva i no invasiva, de funcions vitals: neurològica, cardiovascular, respiratòria i renal.
 • Ús de tècniques diagnòstiques i terapèutiques, invasives i no invasives, a la capçalera del llit del malalt.
 • Suport artificial d’òrgans/sistemes, amb grau d’excel·lència, en els següents àmbits: metabòlic-nutricional, neuro-toxicològic, renal, càrdio-vascular i respiratori.
 • Maneig clínic i manteniment dels donants potencials d’òrgans.
 • Tractaments altament complexes en l’àmbit de les infeccions greus, shock sèptic, shock cardiogènic, fracàs multiorgànic, politraumatismes, insuficiència respiratòria aguda, malalties neurològiques greus, insuficiència renal, malalties oncohematològiques, intoxicacions, etc.
 • Expertesa en el tractament i suport dels pacients crítics amb trasplantaments (cor, ronyó i moll d’os) i dels pacients sotmesos a procediments quirúrgics de referència (cirurgia del càncer, neurocirurgia, etc).
 • Tècniques d’excel·lència en depuració extrarenal (hemodiàlisi, hemodiafiltració, SLED) i ventilació artificial  invasiva i no invasiva (decúbit pron, retirada automatitzada de la ventilació, suport ventilatori extracorpori, etc).
 • Excel·lència de tracte als familiars i propers dels malalts, amb especial cura i protecció a la població més vulnerable.
 • Excel·lència clínica en el procés de suport assistencial i d’acompanyament al final de la vida amb coparticipació i corresponsabilització de tots els actors.
 • Recerca clínic-fisiològica de qualitat i amb resultats contrastats, que han influenciat la pràctica clínica.
 • Docència postgraduada  especialitzada per infermeres i metges en formació, tant nacionals com estrangers.
   
Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visitas als pacients ingressats:

De 13:00 a 14:00 hores coincidint amb l'horari d'información mèdica.

Es permet la visita d'un familiar per pacient i, per minimitzar els riscos, recomanem que sigui sempre la mateixa persona.

Aquestes instruccions poden variar en funció de l'evolució dels riscos.

 

Contacte
 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

 

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau