Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015

 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 740
  % Ingressos urgents hospitalització 100 %
  EM Hospitalització convencional 11,1
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 8
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 8
    Programades amb ingrés 1
    Urgents amb ingrés 4
    Majors sense ingrés 3
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 12.946
  Sessions hospital de dia 835
  BENCHMARKING
  RFE 0,00
Ubicació i Contacte
Ubicació

Unitat d'anestèsia quirúrgica
Situada al bloc quirúrgic de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat d'anestèsia obstètrica
Ubicada al bloc obstètric de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat de reanimació postoperatòria i cures crítiques
Situada a diferents espais de la planta -1 de l'Hospital.

 

Unitat de valoració preoperatòria i anestèsia fora de quiròfans
Repartida a diferents nivells del recinte hospitalari.

 

Unitat de dolor agut i crònic
Situada a la planta 0 de l'Hospital, àrea d'Hospital de Dia.

Contacte

Telèfon 93 553 75 41

Fax 93 553 75 42