Programa de Qualitat Assistencial - Activitats
Programa de Qualitat Assistencial
Activitats

Es diferencien dos nivells d’activitats:

 

Promoció de la qualitat i la innovació

Totes aquelles activitats que vagin destinades a formular explícitament les polítiques assistencials recomanables que convé adoptar en una determinada situació clínica o sanitària, per tal de fer bé allò que cal fer i quan pertoca.

  • Normes institucionals.
  • Guies de pràctica clínica.
  • Protocols clínics i plans de cures d’infermeria.
  • Vies o trajectòries clíniques.
  • Programes de gestió de malalties.
  • Sistemes d’informació i comunicació.
  • Incorporació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques.
  • Objectius de qualitat.
  • Activitats de formació.
  • Butlletins tècnics.
  • Altres.

 

Avaluació de la qualitat

Totes les activitats realitzades per a produir informació que permeti conèixer aspectes generals o específics de la qualitat dels processos o resultats clínics d’algun àmbit de l’Hospital.

  • Estudis descriptius per conèixer i quantificar millor una determinada situació o problema clínic.
  • Estudis específics d’avaluació o de recerca en serveis sanitaris.
  • Realització d’auditories (audits) puntuals.
  • Producció i anàlisi d’indicadors assistencials.
  • Explotació de les bases de dades clíniques i sanitàries existents.
  • Enquestes de satisfacció.
  • Anàlisi de reclamacions i suggeriments.