Activitat Assistencial
Activitat Assistencial
ACTIVITAT REALITZADA A L'HOSPITAL DURANT L'ANY 2015
    Total activitat Promig dia Màx activitat
  Ingressos 39.354 108 176
  Ingressos urgents 22.082 60 92
  Ingressos programats 17.272 49 100
  Altes 39.413 108 199
  Altes hospitalització convencional 22.044 60 110
  Altes urgències 6.158 17 38
  Altes cirurgia sense ingrés i altres 11.211 33 38
  Interconsultes 28.581 86 179
  Visites totals (HSP i RAE) 430.114 1.570 2.471
  Visites hospital de dia 87.181 286 463
  Intervencions quirúrgiques totals 20.435 77 140
  Intervencions majors 16.703 61 101
      Programades amb ingrés 4.749 19 30
    Urgents amb ingrés 5.037 14 25
    Majors sense ingrés 6.917 28 46
  Intervencions menors 3.732 16 39
  Urgències 144.744 397 517
  Parts / Cesàries 1.679 5 12

 

 

MEMÒRIES DE L'HOSPITAL DE SANT PAU

Memòria 2016
+
Memòria 2016

+
Memòria 2015

+
Memòria 2014

+
Memòria 2013

+
Memòria 2012