Vés enrere

ped-Torrent Montse

Dra. Montse Torrent
Dra. Montse Torrent Español
Adjunta Onco-hematologia pediàtrica
 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Títol d’especialista en Pediatria per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Cursos de doctorat en Pediatria de la Facultat de Medicina de la UAB, amb obtenció de la suficiència investigadora.
 • Metgessa adjunta de la Unitat de hematologia, oncologia i trasplantament de progenitors hematopoètics pediàtric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Nivell de carrera professional: consultora-1 del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
 • Associada clínica de la Facultat de Medicina de la UAB.
 • Tutora docent dels residents del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, acreditada pel Departament de Salut.
 • Certificat de RCP Avançada Pediàtrica i Neonatal.
 • Certificat Good Clinical Practice. Introducció a la recerca. 2015.
 • Vocal del Grup de treball d’histiocitosi de la SEHOP.
 • Vocal del Grup de treball de limfoma no Hodgkin de la SEHOP.
 • Vocal del Comitè intrahospitalari de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la regulació del tractament amb eritropoetines.
 • Vocal del Comitè de tumors pediàtrics. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Membre de la xarxa catalana pel diagnòstic i seguiment clínic de les anèmies rares degudes a hemoglobinopaties majors.
 • Vocal de la Sotscomissió de nutrició de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Directora del programa de la Unitat funcional de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la malaltia de cèl·lules falciformes.
 • Membre numerari de la Societat  Catalana de Pediatria.
 • Membre numerari de la Asociación Española de Pediatría.
 • Membre numerari de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP).
 • Membre de SIOPEN (International Society of Paediatric Oncology European Neuroblastoma).

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat