Vés enrere

ped-Turon Eulalia

Dra. Eulalia Turón
Dra. Eulalia Turón Viñas
Adjunta d’UCIP i responsable de Neurologia pediàtrica
 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
 • Títol d’especialista en Pediatria per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Màster en Neuropediatria, Universitat de Barcelona.
 • Metgessa adjunta de la Unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, especialista en Neuropediatria.
 • Adjunta sènior del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
 • Associada clínica de la Facultat de Medicina de la UAB.
 • Tutora docent dels residents de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau, des de 2014.
 • Membre de l’equip de transport pediàtric en helicòpter de la base Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - SEM
 • Certificat de RCP Avançada Pediàtrica.
 • Certificat de RCP Avançada Neonatal.
 • Instructora de RCP Avançada Pediàtrica.
 • Certificat HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).
 • Certificat CRM (Cockpit Resource Manegement).
 • Certificat de SVATP (Suport Vital Avançat en Trauma Pediàtric).
 • Certificat Good Clinical Practice. Introducció a la recerca.
 • Suficiència investigadora, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Vocal del  Comitè de genodermatosi de l’Hospital.
 • Vocal del Comitè de neuro-COT de l’Hospital.
 • Responsable de l’atenció neuropediàtrica de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital.
 • Vocal del Comitè d’esclerosi tuberosa de l’HSCSP- F. Puigvert.
 • Membre numerària de la Sociedad Española de Pediatría.
 • Membre numerària de la Societat Catalana de Pediatria.
 • Membre numerària de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos.
 • Membre numerària de la Sociedad Española de Neuropediatría.
 • Membre numerària del Grup d’intensius pediàtrics de la Societat Catalana de Pediatria.
 • Membre numerària del Club de neuropediatres catalans de la Societat Catalana de Pediatria.

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat