Direcció
ADRIÀ COMELLA I CARNICÉ

Director Gerent

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida i Master of Business Administration (MBA) per ESADE, ha estat director del Servei Català de la Salut durant els darrers tres anys. També ha estat president de l’Institut Català de la Salut (2018 – 2021), del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (2018 – 2021), president de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona (2018 – 2021), president del Consell d’Administració EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp (2020 – 2021) i president del Consell d’Administració Salut Terres de l’Ebre (2020 – 2021). 

Ha desenvolupat la seva carrera professional en els àmbits de l’ensenyament universitari, la salut, l’empresa privada i el sector públic des d’on va dirigir el tancament de la presó Model de Barcelona.

 

 

JOSEP RIS ROMEU
Director Assistencial

Metge especialista en Medicina Interna, havent desenvolupat la seva tasca assistencial a l’HSP des de 1982. Durant aquest període ha participat en les àrees clíniques de Medicina Interna, Infeccioses-SIDA i Urgències i ha exercit diferents responsabilitats docents i directives, incloent la de Director Mèdic de la Institució.

Aquests últims anys i fins l'actualitat,  ha estat responsable del Procés d’Atenció Urgent del nostre centre, projectant la reestructuració del Servei d'Urgències, de l'atenció urgent hospitalària i processos relacionats i del nou pla de guàrdies institucional. Ha propiciat la coordinació assistencial interna i externa en un model innovador d'atenció, la creació (amb metodologia de millora contínua) dels comitès clínics de seguiment dels codis urgents d'activació i ha dirigit el reordenament de múltiples processos assistencials amb incorporació de noves tecnologies. Les activitats del Procés d'Atenció Urgent han estat reconegudes amb diferents premis nacionals i acreditacions internacionals (GEDA 2019 de l’American College of Emergency Physicians).

És Coordinador Clínic del Comitè Operatiu d'Urgències i Emergències de Barcelona-Dreta, membre de l'Òrgan Tècnic d'Urgències i Emergències de Barcelona Ciutat i ha estat membre fundador del Programa d'Harmonització Fàrmaco-Terapèutica del Departament de Salut. En el seu currículum destaquen nombroses publicacions en revistes científiques d'àmbit nacional i internacional. És Premi a l'Excel·lència Professional del COMB 2013.

 

 

XAVIER BORRÀS PÉREZ
Director Mèdic

Metge especialista en Cardiologia, iniciant la seva tasca assistencial a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 1981. Doctor en Medicina al 1991 i Professor associat de la Facultat de Medicina des de 1986. Com estudis addicionals és Diplomat en Bioenginyeria i en Direcció de Sistemes d’Informació per la UPC, i ha fet els Màsters de Metodologia de Ciències de la Salut i de Direcció d’Institucions Sanitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona. Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en 2019.

En l’àmbit cardiològic la seva tasca assistencial es va desenvolupar a les àrees d’hemodinàmica i d’ecocardiografia-Doppler sent pioner en l’estudi no invasiu de les valvulopaties i posteriorment en la introducció de l’ecocardiografia transesofàgica a Espanya. L’any 2000 va iniciar tasques de gestió, inicialment en el camp de la informàtica mèdica i les aplicacions clíniques de les noves tecnologies en el camp sanitari. Ha estat referent en la implantació de la prescripció electrònica i membre del Comitè Funcional de la Història Clínica Compartida de Catalunya.

Com a coordinador de l’Atenció al Pacient Ambulatori ha estat responsable de la integració de processos entre assistència primària i l’hospital. Des de l’any 2018 és Director Mèdic de l’Hospital.

 

 

MARGARITA ESTEVE I ORTEGA
Directora Infermera

Diplomada en Infermeria per l’EUI de Sant Pau. Llicenciada en Infermeria per l’EUI de Bellvitge. Màster en Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria per l’EUI de Bellvitge. Màster en Administració i Gestió en Infermeria per l’EUI Santa Madrona.

Ha estat Directora Infermera de l’Hospital de la Creu Roja d’Hospitalet i Consorci Sanitari del Maresme.

 

MARIA VICTÒRIA ROVIRA I LAPIEDRA
Directora d’Economia i Finances

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i Màster en Direcció d’Empreses (MBA) per la Universitat de Girona i en Economia de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment seguint el Programa d’Alta Direcció d’Institucions Sanitàries per IESE.

Fins la seva incorporació a Sant pau ha estat Directora econòmicofinancera de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

 

LLUÍS GAMELL I ÀLVAREZ
Director de Recursos Humans

Llicenciat en Dret per la UAB. Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries per la UAB. Programa d’Alta Direcció d’Institucions Sanitàries (IESE).

Ha estat Director de Recursos Humans de l’Institut Català d’Oncologia, Director de Recursos Humans de la Gerència Territorial de l’ICS a Girona i adjunt a la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

 

XAVIER MARTIN I LLONCH
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la UAB. Màster en Direcció de Serveis Integrals de Salut per ESADE.

Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional al grup Mútua Terrassa.

 

RUBÈN MORAGUES I PASTOR
Director de Serveis Generals

Enginyer Tècnic Industrial per la UPC i Màster en Climatització i Refrigeració (UPC). Postgrau en Instal·lacions de l’Edificació.

Ha estat Director de Projectes en diferents enginyeries. Va començar a col·laborar amb Sant Pau com a gestor de les obres del Nou Hospital. Al 2008 va ser nomenat Sotsdirector de Gestió de Projectes i al 2010 va assumir també la Sotsdirecció d’Enginyeria i Manteniment.

 

FELIP CARBAJO PERNAU
Secretari – Lletrat, Compliance Officer

Llicenciat en Dret per la UB. Advocat col·legiat especialista en dret laboral administratiu.

Ha estat Director de Recursos Humans del Departament de Benestar Social, Subdirector General de la Funció Pública, Director General del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i Director de Recursos Humans dels Hospitals de Bellvitge i de Sant Pau.