Recerca

Desde el nostre Servei creiem que la nostra tasca no es limita a la vessant assistencial, sinó que cal empendre una adecuada tasca investigadora per poder generar coneixement científic de qualitat que permeti millorar l'atenció, tractament, pronòstic i qualitat de vida de les nostres pacients.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia desenvolupa diferents línies de recerca en el marc de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fundació privada responsable de donar suport, promoure, coordinar i gestionar la investigació dins l’àmbit de l’Hospital. A més, el Servei té una participació activa en múltiples estudis de recerca d’àmbit nacional i internacional.

L’activitat de Recerca generada al llarg d’aquests anys s’ha traduït en diverses publicacions en revistes mèdiques, tant nacionals com internacionals.

Així mateix, fruit de la mateixa tasca científica, s’han dirigit i defensat nombroses tesis doctorals.

 

PROJECTE BiSC

1.200 dones embarassades participaran a Barcelona a un dels majors estudis sobre contaminació atmostèrica i gestació

El projecte BiSC avaluarà el paper de la placenta front els contaminants de l'aire i el desenvolupament del cervell de nens i nenes abans i després del part.

Més informació

 

 

 

GRUP D'INVESTIGACIÓ EN MEDICINA PERINATAL I DE LA DONA.

El grup d’investigació en Medicina Perinatal i de la Dóna liderat per la Dra. Elisa Llurba Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital, està centrat en l’estudi de les malalties derivades de la insuficiència placentària, la restricció de creixement i les alteracions del cor fetal i del desenvolupament neurològic.

Podeu accedir a més informació del grup d'investigació a través d'aquest enllaç.

Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05