Estructura del servei

El Servei està estructurat en dos equips formats per tres facultatius a cada equip, més un o dos residents.

  • Equip de neurocirurgia i neuro-oncologia funcional.
  • Equip de cirurgia de la base de crani, hipòfisi i patologia vascular.

La patologia no específica per equip es tractada per tots els facultatius del Servei.

 

Unitats funcionals

  • Unitat de cirurgia de base de crani i hipòfisi.
  • Unitat de neurocirurgia funcional i dolor.
  • Unitat de cirurgia de raquis.

 

Comitès assistencials institucionals

  • Comitè de patologia hipofisària.
  • Comitè de patologia de base cranial
  • Comitè de cirurgia dels trastorns del moviment. Cirurgia de Parkinson.
  • Comitè de tumors del sistema nerviós.
  • Comitè de patologia de raquis

 

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18