Back

ed-Ris Romeu, Josep

Dr. Josep Ris Romeu
Healthcare Director

An Internal Medicine Specialist who has been treating patients at HSP since 1982. During this time, he has worked in the clinical areas of Internal Medicine, Infectious Diseases-AIDS, and the Emergency Department. He has also held various teaching and executive roles, including the Medical Director of the Institution.

For the last few years, he has been in charge of the Emergency Care Process at our hospital, overseeing the restructuring of the Emergency Service, emergency hospital treatment and related processes, and the new institutional shift plan. He has improved the coordination of internal and external treatment through an innovative healthcare model, created clinical committees for monitoring emergency activation codes (applying a continuous improvement methodology), and overseen the restructuring of several healthcare processes, incorporating new technologies. The work of the Emergency Care Process has received a number of national awards and international accreditations (GEDA 2019 of the American College of Emergency Physicians).

He is the Clinical Coordinator of the Emergency Operational Committee of the Barcelona-Dreta district, a member of the Technical Emergency Board of the City of Barcelona, and a founding member of the Department of Health’s Pharmacological and Therapeutic Harmonization Program. Over the course of his career, he has published several articles in national and international scientific journals. He received the Professional Excellence Award from the COMB in 2013.

 

(Registration nº: 16411)

 

rgent hospitalària i processos relacionats i del nou pla de guàrdies institucional. Ha propiciat la coordinació assistencial interna i externa en un model innovador d'atenció, la creació (amb metodologia de millora contínua) dels comitès clínics de seguiment dels codis urgents d'activació i ha dirigit el reordenament de múltiples processos assistencials amb incorporació de noves tecnologies. Les activitats del Procés d'Atenció Urgent han estat reconegudes amb diferents premis nacionals i acreditacions internacionals (GEDA 2019 de l’American College of Emergency Physicians).

 

És Coordinador Clínic del Comitè Operatiu d'Urgències i Emergències de Barcelona-Dreta, membre de l'Òrgan Tècnic d'Urgències i Emergències de Barcelona Ciutat i ha estat membre fundador del Programa d'Harmonització Fàrmaco-Terapèutica del Departament de Salut. En el seu currículum destaquen nombroses publicacions en revistes científiques d'àmbit nacional i internacional. És Premi a l'Excel·lència Professional del COMB 2013.

r