• A la pàgina web de la Sociedad Española de Oftalmología trobaran informació detallada sobre els dubtes més habituals de les principals patologies d'aquesta especialitat.
Ubicació i contacte
Ubicació
Servei d’Oftalmologia

Bloc I, planta 0

Contacte

Telèfon: 93 553 74 90
Fax: 93 553 74 89

Correu electrònic: oftalmologia@santpau.cat