This Service is formed by an extensive team of paediatricians who care for the health, development and growth of young patients who come to the Hospital de Sant Pau.
el servei
+
The service

Informació assistencial
+
Health information

docència
+
Teaching

Informació usuaris
+
Users information

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat

Escola per a infants
+
Escola per a infants de Sant Pau

Web Content Display Web Content Display

Petits a Casa
+
Petits a casa