Caps clínics
  • Dr. Juan Parra Roca
    Dr. Juan Parra Roca
    Cap Clínic Diagnòstic Prenatal
  • Dr. Ramón Rovira Negre
    Dr. Ramón Rovira Negre
    Coordinador Procès Quirúrgic
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05