Neurologia
Neurologia
Línies de Recerca

La Unitat de Malalties Cerebrovasculars del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un grup multidisciplinari liderat pel Dr. Joan Martí Fàbregas. La Unitat posseeix una llarga i consolidada trajectòria en l'estudi de l'ictus des d'una vessant tant clínica com bàsica. Les línies que han marcat els projectes de recerca en els últims anys són:

Tractaments de reperfusió en la fase aguda de l'ictus: els tractaments de la fase aguda de l'ictus estan experimentant en els últims anys importants i prometedors canvis. El grup té un interès especial en estudiar marcadors pronòstics dels pacients tractats amb fibrinòlisi endovenosa. Dins d'aquesta línia en els últims anys s'han dut a terme estudis de:

  • Predictors d'hemorràgia simptomàtica: recerca de biomarcadors associats al risc d'hemorràgia després del tractament fibrinolític (projecte FIS).
  • Predictors d'eficàcia del tractament: marcadors genètics
  • Estudis sobre logística del tractament de reperfusió.
  • Monitorització clínica i neurosonológica de l'efecte de l'activador tissular del plasminògen recombinant (rtPA) a l'artèria intracranial closa
  • Sonotrombolisis: assaig clínic pilot sobre la potenciació de la fibrinòlisi amb monitorització ultrasonogràfica i microbombolles.

Estudis de neuroreparació: el caràcter multidisciplinari i traslacional del grup ha potenciat en els últims anys estudis bàsics de neuroreparació i estudi de la migració de les cèl·lules subventriculars en mostres necròpsiques de pacients morts per ictus (projecte FIS) i mitjançant ressonància espectroscòpica. Aquests estudis s'han realitzat en col·laboració amb el Dr. Arús (Facultat de Ciències, UAB) i el Dr. García-Verdugo (Universitat de València) i ha estat el tema central d'una tesi doctoral defensada a l'octubre de 2013 (Dra. Elena Jiménez-Xarrié).

Cèl·lules progenitores endotelials circulants (CEPC) en l'ictus isquèmic. Com a resultat d'un projecte FIS es van analitzar les variables associades al recompte de CEPC i el seu valor pronòstic. Recentment s'han avaluat l'associació del nombre de CEPC amb el risc de recurrència durant el seguiment (en fase de publicació). El projecte es va realitzar amb la col·laboració de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), dirigit per la Dra. Lina Badimon.

Hemorràgia intracerebral: el creixement precoç de l'hematoma és una variable de mal pronòstic en els pacients amb ictus hemorràgic i és una de les principals dianes terapèutiques d'aquesta malaltia. S'ha avaluat la influència de la pressió arterial, el valor de marcadors hemostàtics i la relació amb la presència de microsagnats. A més, des de la Unitat s'han impulsat projectes de monitorització de les hemorràgies amb dúplex transcranial (prèviament el grup va demostrar en un projecte FIS la importància pronòstica de l'Índex de pulsatilitat) i s'ha iniciat una seroteca i genoteca de tots els pacients amb ictus hemorràgic amb l'objectiu d'estudiar la importància de certs polimorfismes. S'ha avaluat l'interès pronòstic de la determinació plasmàtica de beta-amiloide. També s'ha impulsat la validació d'uns criteris de classificació etiològica de les hemorràgies (criteris H-ATOMIC) en col·laboració amb altres centres. Finalment, el grup és el promotor de l'estudi HERO (també associat a un projecte FIS) en què s'avalua la importància de lesions a la ressonància magnètica (microsangnats) per predir el risc d'hemorràgia cerebral en pacients als que es prescriuen anticoagulants. En aquest estudi participen 35 hospitals espanyols. Veure més

Aplicació del monitoratge òptica multimodal en la malaltia cerebrovascular: amb la voluntat d'estudiar noves tecnologies que ajudin a determinar el grau de perfusió del teixit cerebral la Dra. Delgado Mederos ha desenvolupat aquesta línia d'investigació juntament amb el grup de recerca d'òptica biomèdica de l'ICFO.

Influència de les estatines en el pronòstic de la malaltia cerebrovascular: s'han publicat diversos estudis sobre el valor pronòstic de pacients amb ictus isquèmic o hemorràgic que estan sota tractament amb estatines.

Participació en la redacció de guies de pràctica clínica de la Sociedad Española de Neurología (Grupo de estudio de enfermedades vasculares cerebrales).

Participació en assaigs clínics propis, assaigs clínics acadèmics i assaigs promoguts per la indústria farmacèutica.