Unitats Funcionals
UNITAT FUNCIONAL DE MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÈMIQUES (UFMAS)

Les malalties autoimmunitàries sistèmiques (MAS) són un grup heterogeni de patologies causades principalment per una disfunció del sistema immune i que poden afectar diferents òrgans de la gent que les pateix.

Moltes de les MAS es consideren malalties minoritàries, però solen afectar a persones en edat productiva i poden causar una elevada morbimortalitat. Donada l’elevada heterogeneïtat de les diferents MAS, el possible compromís de diferents òrgans i la potencial gravetat, es requereixen circuits de consulta experts i d’assistència ràpids i flexibles en les diferents MAS, per poder donar una resposta clínic-terapèutica adient i millorar el pronòstic.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una llarga trajectòria assistencial i d’investigació  en el maneig de les diferents MAS, així com de les seves complicacions. L'organització en forma d'Unitat Funcional permet a partir d’ara  gestionar i homogeneïtzar el procés assistencial facilitant un abordatge holístic dels malalts oferint una assistència d’excel.lència.

 

Coordinador

Dr. Ivan Castellví Barranco  
reumatologia@santpau.cat

 

Equip unitat funcional

 • Dr. Hèctor Corominas - Servei de Reumatologia
 • Dra. Patricia Moya – Servei de Reumatologia
 • Dra. Berta Paula Magallares – Servei de Reumatologia
 • Dra. Nerea Hernández de Sosa – Servei de Medicina Interna
 • Dr. Diego Miguel Castillo – Servei de Pneumologia
 • Dr. Jose Aurelio Ballarín – Servei de Nefrologia ( Fundació Puigvert )
 • Dra. Montserrat Díaz – Servei de Nefrologia ( Fundació Puigvert )
 • Dra. Esther Roé – Servei de Dermatologia
 • Dr. Lluis Querol – Servei de Neurologia
 • Dra. Sandra Ros – Psicòloga – Servei de Dermatologia


Col·laboradors de la unitat funcional:

 • Dra. Laura Martínez – Servei d’Immunologia
 • Dra. Anaïs Mariscal – Servei d’Immunologia
 • Dr. Jordi Díaz – Servei de Neurologia
 • Dra. Elisa Llurba – Servei de Ginecologia
 • Dra. Beatriz Gómez – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Ana Gimenez – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Tomás Franquet – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dr. Jose Alberto Hidalgo – Servei de Radiodiagnòstic
 • Dra. Anna Fortuna – Servei de Pneumologia
 • Dra. Maria Teresa Subirana – Servei de Cardiologia


Serveis adscrits

 • Reumatologia
 • Medicina Interna
 • Pneumologia
 • Nefrologia ( Fundació Puigvert )
 • Dermatologia
 • Neurologia


Serveis col·laboradors

 • Immunologia
 • Radiodiagnòstic
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Patologia Digestiva
 • Hematologia Clínica
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Cardiologia