Visor de contenido web Visor de contenido web

Àrea de Genòmica Clínica
Àrea de Genòmica Clínica

L'àrea de Genòmica Clínica dóna resposta a les necessitats de tots els serveis i unitats dels Laboratoris així com a les d'Anatomia Patològica pel que fa referència a extracció d'àcids nucleics i a la seva seqüenciació. Està equipada amb 5 seqüenciadors, tres dels quals basats en tecnologia NGS.

L'activitat d'aquesta àrea experimenta un increment continu i progressiu, especialment marcat des de finals de 2018 coincidint amb la posada a punt de l'anàlisi de l'exoma clínic amb finalitat diagnòstica.

L'any 2019, lactivitat de l'àrea pel que fa referència a extracció d'ADN ha estat de 4581 mostres; per seqüenciació d'ADN de 31475, per seqüenciació de panell de gens (NGS) de 1313 i per seqüenciació de l'exoma clínic (NGS) de 270 mostres.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visor de contenido web Visor de contenido web

Contacto
Teléfono

Servicio de Genética, Servicio de Inmunologia y Unidad de Trombosis y Hemostasia
93 553 72 65

Servicio de Bioquímica y Unidad de Hematología Biológica
93 553 72 67

Servicio de Microbiología
93 553 73 80

Fax
93 553 72 87
Correo electrónico